Národní značka kvality KLASA


Naši prioritou je především nabízet spotřebitelům kvalitní potraviny, které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky, jež zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu.

Regionální potravina


Vítěz Středočeského kraje 2015
Značka udělovaná Ministerstvem zemědělství nejkvalitnějším zemědělským a potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Produkt musí být vyroben na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti.

Česká potravina


Logem s českou vlajkou a nápisem „Česká potravina“ nebo jen slovy „Česká potravina“ si značíme své výrobky, protože plníme dvě základní podmínky, jde o místo výroby v České republice a stanovený podíl českých surovin.